สื่อความรู้กล้วยๆนศ ฝึกประสบการณ์ รพ พนา

สื่อให้ความรู้ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทยืแผนไทย รพ.พนา ปี 2562 ใช้เพื่อเป้นสื่อให้ความรู้เท่านั้น #Thanee

โดย ธานี สุขไชย