สื่อความรู้การถนอมสายตา

สื่อความรู้ เรื่อง สายตา โดย นศ.อารีญา กาหลง นักศึกษาแพทยแผนไทยประยุกต์ ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รพ.พนา

ข่าวโดย ธานี สุขไชย