สื่อความรู้ผักผลไม้&บำรุงสายตา เบญญา วทก

สื่อความรู้ผักผลไม้&บำรุงสายตา เบญญา วทก
สาระความรู้ ผัก&ผลไม้บำรุงสายตา โดย นศ.เบญญา เพชรยังพูล นศ.วทก. รุ่น 2/2562

#จัดทำเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนความรู้เท่านั้น ควบคุมดูแล อ.ธานี สุขไชย