สื่อความรู้มะขามป้อม นศ รพ พนา

สื่อความรู้มะขามป้อม นศ ฝึกประสบการณ์ รพ พนา ปี 2562 นส.ประภาพร ทองเสริฐ

โดย ธานี สุขไชย