สื่อความรู้สมองเสื่อมสำหรับการแนะนำญาติ รพ.พนา

สื่อความรู้สมองเสื่อมสำหรับการแนะนำญาติ รพ.พนา โดย นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.พนา