สื่อสุขศึกษา ขี้เหล้ก นศ ณัฐพร

สื่อสุขศึกษา.สมุนไพรขี้เหล็ก.วทก 2561@thanee ของ นศ.ฝึกประสบการณ์เภสัชฯ.วิทยาลัยทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี รุ่น 1 ปี 2561 //นศ.ณัฐพร กุมารเพ็ชร์ รหัส 583022013 ดูแลการฝึก อ.ธานี สุขไชย