สื่อเสียงตามสาย บักหุ่ง

สื่อความรู้ บักหุ่ง ใช้เพื่อเป้นสื่อการสอนความรู้ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รพ.พนา นศ.จุฑามาส เกยราช ปี 2562

โดย ธานี สขไชย#thanee