สื่อเสียงตามสาย ผักผลไม้

สื่อเสียงตามสาย ครั้งที่ 2 ผักผลไม้ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย รพ.พนา ปี 2562 นศ.จุฑามาส เกยราช#thanee

โดย ธานี สุขไชย