สุขภาพกับธาตุเจ้าเรือน

จัดทำเพื่อเป็นสื่อการสอน รพ.พนา โดย พทป.ธานี สุขไชย