ส่องฟ้า

 

ส่องฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Clausena wallichii Oliv. var. guillauminii (Tanaka) J.P.Molino

วงศ์  Rutaceae

สรรพคุณ ราก แก้เจ็บตา โดยฝนรวมกับรากหมี่ ทาแก้ฝี ใช้รากต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ปวดศีรษะ แก้ผิดสำแดง ผสมกับรากหนามงัวซัง และเหง้าว่านน้ำ ปริมาณเท่ากัน ต้มน้ำดื่ม แก้หลอดลมอักเสบ หรือ ผสมกับรากเจตพังคี ต้มน้ำดื่ม แก้จุกเสียด หรือผสมกับน้ำนมราชสีห์ รากทับทิม และเดือยไก่ป่า ฝนกับน้ำกิน และทาตัว แก้ไข้ทำมาลา (อาการหมดสติ