ส้มม้อ

 

สมอไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula  Retz. var. chebula

วงศ์  Combretaceae

สรรพคุณ ผลอ่อน  มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ถ่ายเสมหะ ลดไข้ ขับลมในลำไส้

ผลแก่ มีฤทธิ์เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเดิน

ผล ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง มี Tannin มาก ใช้ทำหมึก

ใบ เป็นยาสมานแผล เป็นยาบำรุงถุงน้ำดี