ส้มเสี้ยว

ส้มเสี้ยว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia malabarica  roxb.

วงศ์  Leguminosae

สรรพคุณ ใบ มีรสเปรี้ยวฝาด เป็นยาขับโลหิตระดู และขับปัสสาวะ แก้แผลเปื่อยพัง

ใช้ใบส้มเสี้ยวร่วมกับยาระบาย ทำให้ขับเมือกเสมหะตกทางทวารหนักได้ดี

ใช้ร่วมกับยาบำรุงโลหิตระดูที่เป็นลิ่มเป็นก้อนมีกลิ่นเหม็นให้ปกติดีขึ้น

เปลือกต้น รสเปรี้ยวฝาด แก้ไอ ฟอกโลหิต