หมอพื้นบ้านพนา

ประชุมหมอพื้นบ้านพนา ประจำปี 2561

สำนักงานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลพนา

***********

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มหมอพื้นบ้านอำเภอพนา ประจำปี 2561 และร่วมบรยยายและเสวนาความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่น โดยมี ภก.กมลนุช กีรตินันท์วัฒนา กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สสจ.อำนาจเจริญกล่าวรายงานและร่วมบรรยายด้านการขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน และ พท.ปรีชา พึ่งโพธฺ์ หัวงานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนาร่วมเสวนา

โดยมีประธานหมอพื้นบ้านอำเภอพนา พ่อใหญ่ฮุน มีศรี เสวนาด้านสมุนไพรในกลุ่มตำรับยาสมุนไพรต่างๆ วิธีการใช้ยาสมุนไพร เทคนิคตามศาสตร์การแพทย์พื้นบ้าน โดยมีผู้เข้สร่วมประชุม 40 คน ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

การประชุมมีการบรรยายและการขึ้นทะเบียบทำเนียบบุคลกร พร้อมกับการบรรยายหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน โดย นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.พนา และทีมแพทย์แผนไทย สสจ.อำนาจเจริญ พร้อมกับกรอกแบบฟอร์มทะเบียนหมอพื้นบ้าน

ในการประชุมครั้งนี้ท่านรองนายแพทย์ฯได้มอบนโยบายการพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อต่อยอดสู่ยุคนนวัตกรรม เช่น การพัฒนาตำรับยาสมุนไพร การพัฒนากระบวนการรักษา และอื่นๆเพื่อสร้างบทบาทและความยั่งยืนของการแพทย์พื้นบ้าน

ภาพข่าว : เอกฤทธิ์ : ข่าวโดย ธานี สุขไชย