รับสำนักงานหมอพื้นบ้าน ลงพนา

รูปต้อนรับหัวหน้าสำนักงานหมอพื้นบ้าน กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เมื่อวันที่ 12 ‎ตุลาคม ‎2559. ‏‎12:08:51

******************************

เมื่อวันที่ 12ตุลาคม 2559 10.10 น. ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้หัวหน้าสำนักงานหมอพื้นบ้าน กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์พื้นบานอำเภอพนา ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการศึกษาปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งต้อนรับโดย หน.มนัส แก้วพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และนายปรีชา พึ่งโพธิ์ จพ.สาธารณสุขฯ(อายุรเวทฯ) รวมถึง พ่อฮุน มีศรี ประธานหมอพื้นบ้านอำเภอพนา และคณะหมอพื้นบ้าน

ในการนี้หัวหน้าสำนักงานหมอพื้นบ้าน กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้แนะนำและให้นโยบายในการพัฒนาต่อยอดปราชญ์ผู้มีองค์ความรู้ โดยการเก็บข้อมูลร่วมกับสำนักงาน เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ต่อไป

พ่อฮุน มีศรีและพ่อพุทธา ตาบุดดา ได้กล่าวเสนอหัวหน้าสำนักงานภูมิปัญญาฯว่า อยากให้ทางสำนักงานเห็นความสำคัญและต่อยอดบุคลากรกลุ่มนี้ ที่มีน้อยลง และขอบคุณที่ได้ให้โอกาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้

ภาพข่าว: นายธานี สุขไชย 12/10/2559 13.30.