หางไหลแดง

หางไหลแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Derris elliptica  (Roxb.) Benth.

วงศ์  Leguminosae

สรรพคุณ ยารักษาเหา หิดใช้เบื่อปลา ฆ่าแมลง ไล่แมลง

ขับระดูสตรีและบำรุงโลหิต เป็นยาถ่ายเส้นเอ็น ถ่ายลม ถ่ายเสมหะและโลหิต