อธิบดีกรมฯนพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะผู้ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรระดับประเทศ ลงติดตามกำกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองสมุนไพร ของจังหวัดอำนาเจริญ ณ ห้แงประชุมศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีรองผู้ว่าฯอำนาจเจริญ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ,นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา,หน่วยงานต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการบรรยาย จาก นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้ช่วยเลขานุการฯเมืองสมุนไพรฯ

และเมื่อเวลา 13.30 น. อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯลงพื้นที่อำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองสมุนไพร ในส่วของการพัฒนาการผลิตสมุนไพร ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา โดยมี นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา เป็นผู้ต้อนรับ รวมถึงหัวหน้า สสอ.พนา,ผอ.รพ.พนา,หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

และรับฟังการบรรยายกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ โดย เภสัชกรเอกฤทธิ์ ช่วงโชติ เภสัชชำนาญการ โรงพยาบาลพนา

และเมื่อเวลา 15.00 น. อธิบดีฯเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงาน บูทนิทรรศการแพทย์แผนไทย วชาการงานวิจัย และบูทนิทรรศการปราชญ์พื้นบ้านอำเภอพนา

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย