อบต.คำพระ ดูงาน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา รับศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย จากองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ศึกษาดูงานการให้บริการและการแปรรูปสมุนไพรของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา 35ท่าน

ข่าวโดย ธานี สุขไชย