อบรมผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน เพื่อประกอบอายุในสังคมปัจจุบัน จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลพนา จำนวน 1 รุ่น 30 คน

ในการอบรมในครั้งมีการอบรมทั้งหมด 5 วันแบ่งเป็นหลายๆกิจกรรม เช่น กิจกรรมการทำน้ำมันไพล ยาหม่อง ลูกประคบ เจลทาผิว ยาดมส้มมือ น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ แย้มและอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย