บริบทศูนย์แพทย์แผนไทย

บริบทศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

            

ออกแบบจัดทำโดย : ธานี สุขไชย 23.00 น. 23.5.62