เต่ารั้ง

เต่ารั้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์  Caryota mitis Lour.

วงศ์ Palm

สรรพคุณ ราก,หัว รสหวานเย็นขม ดับพิษตับปอด แก้กาฬขึ้นปอด แก้หัวใจพิการ แก้ม้ามพิการ แก้ตับทรุด แก้ช้ำใน

โดย ภก.ฐิติมา ทวีท้าว