เปิดให้บริการหัตถการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารศูนย์แพทย์แผนไทย เปิดให้บริการแพทย์แผนไทย ด้านหัตถการ นวด ประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัด รักษาโรคเท่านั้นพร้อมกับรักษาด้วยการจ่ายยาสมุนไพร ตำรับ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ เช่น ผู้รับบริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียนเข้ารับบริการ ผ่านการซักประวัติคัดกรองโรค วัดอุณหภูมิ ล้างมือก่อนและหลังรับบริการทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสนทนาหรือเท่าที่จำเป็นขณะรักษา พร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ แพทย์แผนไทยประยุกต์ อย่างเคร่งครัด ฯ

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา
บริการตรวจ วินิจฉัยโรค รักษา ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ทุกวันเวลา 08.00-16.00 น.
หรือห้องแพทย์แผนไทย ห้องตรวจ 4 รพ.พนา เปิด ทุกวันราชการ


ติดต่อสอบถามข้อมูล: โทร 045-463366,088-378-8452 คลินิกกัญชาฯ 064-1120320

โดย ธานี สุขไชย