เปิดให้บริการแผนไทย

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา เปิดให้บริการหัตถการแพทย์แผนไทย เช่น นวด ประคบสมุนไพร ในช่วงมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ทุกวัน โดยเปิดให้บริการนวด ประคบสมุนไพร 1 ชม/ราย เท่านั้น โดยผู้รับบริการมีข้อปฏิบัติในการมารับบริการ ดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
  2. ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (มีใบรับรองการได้รับวัคซีน/เปิดไลน์หมอพร้อมยืนยัน)
  3. ต้องไม่เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมโรค
  4. ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  5. ผู้รับบริการทุกรายจะต้องได้รับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ซักประวัติอาการ และเซนต์ใบยินยอมทุกครั้ง
  6. ผู้รับบริการต้องไม่ปกปิดข้อมูลหากมาจากพื้นที่ควบคุมโรคหรือมีโอกาสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด 19
  7. ควรนัดจงการรับบริการทางไลน์ ก่อนมารับบริการ

**หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคน ผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิดทุและจะได้รับการตรวจหลังการให้บริการ 1 สัปดาห์,ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป,ห้องให้บริการผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งทั้งก่อนและหลังให้บริการ

กำหนดการหรือการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ขอบคุณครับ

@Thanee SC