เม็ก

 

เม็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium gratum (Wight) S.N.Mitra var. gratum

วงศ์  Myrtaceae

สรรพคุณ เปลือก ต้มทา ลมพิษ หรือแก้พิษน้ำเกลี้ยง ใบแก่ ตำพอกแก้ฟกช้ำ