แจกพันธ์กล้าสมุนไพร

แจกพันธ์กล้าสมุนไพร

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา

* 1 ต้น 1 ท่าน แจกพันธ์กล้าสมุนไพรฟรี เช่น ไพล เถาวัลย์เปรี้ยง ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน เพชรสังฆาต เป้นต้น สำหรับผู้รับบริการแพทย์แผนไทยทุกๆท่านๆ

 

* 1 ต้น 1 ท่าน แจกพันธ์กล้าสมุนไพรฟรี เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน โดยติดต่อขอรับพันธ์กล้าได้ที่ ศูนยืแพทยืแผนไทยพนา ในวันราชการเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไม้* 1 ต้น 1 ท่าน

 

ข่าวสาร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา 07/11/61 13.26. น./@ธานี สุขไชย