แปลงปลูกเกษตรอินทรีย์

แปลงปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
เมื่อ 20 เมษายน 2561

*********


ทีมงานฝ่ายแปรรูปสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา นำโดย นายวิสิษฐ์ สิงห์ขันธ์ หัวหน้างานแปรรูปสมุนไพรและ ภก.เอกฤทธิ์ ช่วงโชติ ได้ออกสำรวจพื้นที่เพาะปลูกของเครือข่ายฯเพื่อกระจายโควต้าการเพาะปลูกสมุนไพร ประจำปี 61    เพื่อประเมินและติดตามคุณภาพของสมุนไพรที่นำมาแปรุปรูปผลิตภัณฑ์ และเพื่อพัฒนาต่อยอดเป้นเกษตรอินทรีย์ สู่เมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ ณ พื้นที่อำเภอเมืองอำนาเจริญ

ภาพข่าว: เอกฤทธิ์ ช่วงโชติ 20/04/2561 13.30 น.