โคคลาน

โคคลาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mallotus repandus (Willd.) Mull. Arg.

วงศ์  Euphorbiaceae

สรรพคุณ เถา รสขมเบื่อเย็น ปรุงเป็นยารับประทาน แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เส้นเอ็นตึงแข็ง ปวดหลัง ปวดเอว แก้ไตพิการ ปัสสาวะพิการ บำรุงโลหิต