ชุดสมุนไพรธาตุเจ้าเรือน

 

ชุดสมุนไพรธาตุเจ้าเรือน

แพ๊กเก็ตเพื่อสุขภาพของธาตุในร่างกาย สามารถเลือกตามธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และวเคราะห์ตามศาสตร์ธาตุเจ้าเรือนโดย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราคาสบายๆ มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้

ณ ร้านค้ามูลนิธิศูนยืแพทยืแผนไทยพนา  อำเภอพนา

จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร 045-463366