โมกป่า

 

โมก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Holarrhena pubescens  Wall. ex G. Don

วงศ์  Apocynaceae

สรรพคุณ เปลือกต้น  แก้บิด แก้ไข้พิษ

ใบ ขับไส้เดือนในท้อง

ผล ขับโลหิต

เมล็ดใน  แก้ไข้

กระพี้  ฟอกโลหิต

แก่น  แก้โรคกลาก

ราก  ขับโลหิต