คลินิกกัญชาทางการแพทย์

คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลพนา เป็นอีกหนึ่งคลินิกฯนำร่องในส่วนของการใช้กัญชาเพื่อการรักษา ของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเปิดให้บริการทุกวันราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น. บริการให้คำปรึกษาสุขภาพและคำแนะนำกัญชาทางการแพทย์ ตรวจรักษาและเข้าร่วมโครงการวิจัยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมกัญชา 13 ตำรับ อาทิ ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ฯล และน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา 

@Thanee SC: งานประชาสัมพันธ์แพทย์แผนไทย รพ.พนา