แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผู้รับบริการแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

************

 

แสกน QR CODE หรือ คลิกรูป QR CODE

ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านๆที่ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการบริการแพทย์แผนไทยและงานศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

 

ติดต่อสอบถาม/รายงานปัญหาจากการบริการหรืออื่นๆ

 

045-463366,088-378-8425

facebook.com/phana.ttm

 

ขอบคุณครับ