จิกนา

จิกนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

วงศ์  Lecythidaceae

สรรพคุณ เปลือกต้น รสร้อนเมา ใช้เป็นยาสมานแผล แก้ไข้ป่า แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้เลือดออกตามไรฟัน ใช้เบื่อปลา

โดย ภก.ฐิติมา ทวีท้าว