คัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯดีเด่น 2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการแพทย์แผนไทยฯ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ต้อนรับการประเมินคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติของผู้ประกอบการผลิตสมุนไพร โดย นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้ประเมิน เข้าเยี่ยมสำรวจพื้นที่ประกอบการผลิตสมุนไพรของโรงพยาบาลพนา

ข่าวโดย ธานี สุขไชย