นพค.51 สนภ.5 นทพ.

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฯ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ในส่วนของการให้บริการแพทย์แผนไทย ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามมาตรฐานการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการด้านสุขภาพ

ข่าวโดย ธานี สุขไชย