29-06-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ใหญ่สุดในอีสาน

| 29-06-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

******

เผยแพร่เมื่อ 28 มิ.ย. 2017 ตะลอนข่าวเช้านี้ จะพาไปชมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2536 โดยที่นี่นำแพทย์แผนไทยผสมผสาน กับการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชน มีทางเลือกในการรักษา ควบคู่กับการผลิตยาสมุนไพร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ ด้วยการปลูกสมุนไพร จนทำให้ปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ก็กลายเป็นการรักษาแบบฉบับแพทย์แผนไทย อย่างครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ติดตามได้จากรายงานคุณสมศักดิ์ ศรีชุ่ม