สมุนไพรธาตุเจ้าเรือน.วทก 2561@thanee

สื่อสุขศึกษา

สมุนไพรธาตุเจ้าเรือน.วทก 2561@thanee

ของ นศ.ฝึกประสบการณ์เภสัชฯ.วิทยาลัยทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี รุ่น 1 ปี 2561 //นศ.ณัฐพร กุมารเพ็ชร์ รหัส 583022013 ดูแลการฝึก อ.ธานี สุขไชย

https://www.youtube.com/watch?v=nCi4K-rhc5k

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCi4K-rhc5k