มะขามป้อมม@thanee

มะขามป้อมม@thanee

สื่อเพื่อสอนความรู้แพทย์แผนไทย โดย นศ นภาวรรณ ยอดแสงคำ (นศ.แพทย์แผนไทย วทก.)

ฝึกประสบการณ์ รพ.พนา ดูแลโดยอาจารย์ ธานี สุขไชย

ดูแลโดยอาจารย์ ธานี สุขไชย