4 สมุนไพรสุดยอด

4 สมุนไพรสุดยอด ของ นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทย

โดย ธานี สุขไชย