คลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง (รอง นพ.สสจ.อำนาจฯ),นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด (ผอ.รพ.พนา), นพ.นพพล ธาดากุล(ผอ.รพ.ชานุมาน)พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานคลินิกฯ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯ โดย ภก.อนันตชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้ข้อแนะนำและโอกาสแห่งการพัฒนากัญชา ทั้งการรักษาทางการแพทย์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานการผลิตสมุนไพร

ข่าวโดย ธานี สุขไชย