รับรางวัลอาจารย์พี่เลี้ยงต้นแบบ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มาหวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดมอบรางวัลอาจารย์พี่เลี้ยงต้นแบบแหล่งฝึกแพทย์แผนไทย ในงานวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562 โดย โรงพยาบาลพนาได้รับรางวัล 2 ท่านคือ นายธานี สุขไชย และ นางศิริวรรณ เที่ยงตรง

ข่าวโดย มรภ.อุบลราชธานี