ผู้ว่าฯเยี่ยมชมศูนย์แพทย์ฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา พร้อมชื่นชมการดำเนินงานและเสนอแนะข้อพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมนุไพรให้เป็นที่รู้จักใช้มากขึ้น

โดยครั้งนี้ท่านพ่อเมืองพนา นายปรัชญา พิมพาแป้น (นายอำเภอพนา) และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนา ได้ต้อนรับและเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานแพทย์แผนไทย

ข่าวโดย ธานี สุขไชย 23.00 น.