ศิริวันรับทัวร์ฮังการี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นส.ศิริวรรณ เที่ยงตรง จพ.สารธารณสุขชำนาญงาน ได้รับคณะศึกษาดูงานชาวฮังการี จำนวน 20 ท่ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนกรรมด้านการแพทย์แผนไทย โดยการทำลูกประคบ และฝึกการนวดถนอนมสายตาเพื่อสุขภาพ โดยทีมงานแพทย์แผนไทย

ข่าวโดย ธานี สุขไชย