ประชุมมูลนิธิ ปี 63

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.-16.00 น. นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองประธานมูลนิธิแพทย์แผนไทยพนา เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ปี 63 สามัญประจำปี โดยมีคณะกรรมการจากชุมชนและภาคธุรกิจภาคสังคม ซึ่งมีเนื้อหาในส่วนของการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนการผลิตจำหน่ายสมุนไพรของแพทย์แผนไทยพนาและเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ เพื่อตอบสนองและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาลด้านสมุนไพร และกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาแพทย์แผนไทยพนาและจังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวโดย ธานี สุขไชย