รับประเมินมาตรฐานแผนไทย 63

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพมาตรฐาน รพ.สส.พท ประจำปี 2563 โดยทีมหัวหน้างานแพทย์แผนไทยฯจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงงานบริการแพทย์แผนไทยและเยี่ยมชมศูนย์แพทย์แผนไทยและระบบบริการ

ข่าวโดย ธานี สุขไชย