ประชุมแนวทางบำบัดการเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ท่าน นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานต้อนรับคณะศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ และร่วมประชุมเครือข่ายในการหาแนวทางบำบัดให้ประชาชนเลิกบุหรี่ รวมถึงการส่งต่อข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายเลิกบุรี่ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานแพทย์แผนไทยฯอำนาจเจริญ คณะอาจารย์สถานศึกษา นักเรียนและประชาชนร่วมต้อนรับและประชุมพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการการเลิกบุหรี่ของสถานศึกษาและโรงพยาบาลพนา

ข่าวโดย พนานิวส์/ธานี