ตรวจราชการ/นิเทศฯครั้งที่1/63

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลพนา นำโดย นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพาบาลพนา คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย แพทย์และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนา ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงานรอบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563    เขตสุขภาพที่ 10 โดยเน้นในส่วนของการประเมิน ติดตามในส่วนของการให้บริการทางด้านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ฯ

โดย ธานี สุขไชย