กอบศักดิ์ เล็งพัฒนาศูนย์วิจัยเพิ่มมูลค่าสมุนไพรเมืองธรรมเกษตร

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด