Prime Minister Herbal Awards 2563

เมือวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 น. ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ต้อนรับคณะกรรมการประเมิณ PMHA  (Prime Minister Herbal Awards) รอบ 2 เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ปี 2563 และเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เกิดการเชื่อมั่น มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ นำโดย นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา ,หัวหน้างานฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

โดย รพ.พนา เรามีผลิตภัณฑ์มุนไพรที่ขึ้นชื่อคือ “พนาพรรณ” สมุนไพรคุณภาพจากแดนอิสาน วัตถุดิบชุมชนอำนาจเจริญ

โดย ธานี สุขไชย